RODE KRUIS

JESELFIE

Ieder jaar gaan tijdens de Rode Kruis Week collectanten in het hele land langs de deuren om geld in te zamelen. Om nieuwe collectanten voor het Nederlandse Rode Kruis te werven gingen we op zoek naar een manier die sterk aanspreekt. 

APPROACH

Campagne werving nieuwe collectanten

Een van de doelen bij de werving van nieuwe collectanten was om aan te geven dat de uiteindelijke opbrengst van de collectie niet alleen wordt besteed aan hulp ver van huis, maar juist ook in eigen omgeving. Met die input ontwikkelden we het concept van ‘Jeselfie’. Achterliggende gedachte daarbij is dat je het Rode Kruis niet alleen steunt voor de hulp die zij een ander bieden, maar uiteindelijk ook voor jezelf, mocht je er ooit behoefte aan hebben. 

Campagne opzetten
Campagne opzetten

RESULT

Het resultaat was een sympathieke en herkenbare campagne. Bij concept ontwikkelden we een beeldtaal die doet lijken alsof de collectant een selfie maakt. Het concept is een aantal achtereenvolgende jaren gebruikt in print en online. Met resultaat: het Rode Kruis kreeg dankzij deze campagne meer aanmeldingen voor vrijwilligers dan dat zij in eerste instantie beoogden. 

Campagne opzetten
Campagne opzetten

Gerelateerde projecten