PRIVACYVERKLARING

WIM respecteert jouw privacy en is ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We hebben daarvoor maatregelen getroffen en natuurlijk moeten we daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we je hierover. Heb je vragen over dit statement? Neem dan gerust contact met ons op.

JE PERSOONSGEGEVENS EN DE VERWERKING DAARVAN

WIM verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die we nodig hebben. WIM verzamelt zowel direct (via een verzoek om je gegevens) als indirect (op de achtergrond) persoonsgegevens. Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, analyseren en verstrekken door middel van doorzending. Onder verwerker wordt verstaan een derde partij welke ingeschakeld is door WIM voor de uitvoering van de diensten van WIM.

Via onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

met ons contactformulier verwerken wij je naam, telefoon, e-mailadres en adres om je informatieaanvraag in goede orde af te handelen;

Via cookies verwerken wij persoonsgegevens zoals IP adres, browser, locatie, en bezoekgedrag om je als bezoeker op onze site beter te leren kennen en gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten tonen. Zie hiervoor ‘cookies en tracking door derden’.

WIM verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derden.

WETGEVING EN BESCHERMING

De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens worden door WIM nageleefd. Indien noodzakelijk zullen je gegevens worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting, en/of als WIM dit nodig acht in uitzonderlijke situaties zoals juridische procedures.

GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals beveiligde verbindingen. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

COOKIES, TRACKING DOOR DERDEN EN HUN BEWAARTERMIJN

WIM verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Je bezoek aan de website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen wordt door WIM gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om prestaties van onze advertenties te meten, en persoonlijke advertenties elders weer te geven. Als je niet wilt dat wij deze marketing-cookies gebruiken, kun je dat aangeven in onze cookie melding. Je dient er dan wel rekening mee te houden dat de functionaliteit van de website hierdoor beperkt kan zijn.

GOOGLE ANALYTICS

Op deze website gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt. Alle gegevens die wij verwerken met Google Analytics zijn anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google.

GOOGLE ADS

Op deze website gebruiken we Google Ads Conversion Tracking en Google Remarketing pixel. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Ads netwerk. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze advertentie inspanningen, en om je van tijd tot tijd aan onze diensten te herinneren. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Google.

FACEBOOK ADVERTISING

Op deze website maken we gebruik van de Facebook Advertising pixel om nieuwe potentiële klanten te bereiken via advertenties. Met deze pixel meten we de effectiviteit van onze advertenties. We gebruiken deze pixel ook om je gepersonaliseerde advertenties te tonen op Facebook zelf. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Voor meer informatie over hoe Facebook informatie verzameld en gebruikt verwijzen we je door naar de Privacy Policy van Facebook.

LINKS NAAR DERDEN

Deze website bevat links naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van WIM. WIM is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites evenals de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

BEWAARTERMIJN

De door WIM verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. Zie ‘Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn’ voor de bewaartermijn van gegevens die vergaard worden door cookies. Persoonsgegevens omtrent informatieaanvragen bewaren we twee jaar om je goed van dienst te kunnen zijn en voor interne analyse op categorieën van aanvragen.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Voor een concreet verzoek tot inzage, wijziging, en/of verwijderen van persoonsgegevens kun je contact opnemen via info@wearewim.nl. Ter verificatie kunnen wij om een ID-bewijs (of andere wijze van verificatie) vragen.

WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT EN CONTACT

Het kan voorkomen dat WIM dit privacy statement in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. Indien je vragen of klachten heeft over dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen via info@wearewim.nl of +31 413 34 12 99. Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 14 juli 2021.