Rode Kruis

#JIJBEDANKT

Na meer dan een jaar van nationale COVID-hulpverlening te hebben geboden vond het Rode Kruis de tijd rijp om iedereen die daaraan heeft bijgedragen eens goed voor te bedanken. Via een landelijke campagne moet blijk van waardering worden uitgesproken aan vrijwilligers, donateurs en bedrijven en instellingen die hebben bijgedragen. 

AANPAK

Om de impact van de geboden hulp te benadrukken, gebruikten we de cijfers die de omvang tot dat moment aangeven. Zoals het aantal uitgedeelde voedselpakketten, de behandelde calls bij de Hulplijn en het aantal uren dat de vrijwilligers opgeteld hulp verleenden. In beeld zetten we deze mensen centraal, geplaatst in een setting die overeenkomt met de inzet die zij boden. De mensen staan symbool voor een van de richtingen van hulp die werd verleend, voorzien van een duidelijke header #JIJBEDANKT

Campagne opzetten
Campagne opzetten

RESULTAAT

De nationale bedankt-campagne werd breed uitgerold in landelijke dagbladen en online. De boodschap bereikte via verschillende kanalen naar schatting meer dan 1,5 miljoen mensen en bevestigde nog eens extra de voorname rol van het Rode Kruis als dé nationale hulporganisatie. 

Campagne opzetten