RODE KRUIS

MAALTIJD VOOR
EEN ANDER

Het Rode Kruis komt tijdens de coronacrisis in actie om hulpbehoevenden in zowel Nederland als over de grens van een warme maaltijd te voorzien. Het gaat om mensen in kwetsbare posities, die door de coronacrisis hard getroffen zijn, waardoor een warme maaltijd helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Helpen kon al met een bijdrage van € 2. 

Approach

De noemer ‘Maaltijd voor een ander’ was het gegeven vanuit het Rode Kruis. Aan ons om de vraag handen en voeten te geven, en te zorgen dat mensen overgaan tot actie en een klein bedrag schenken. Het concept dat we daartoe ontwikkelenden zat op het doorgeven van een bord eten van de ene naar de ander persoon, waarbij twee verschillende situaties werden verenigd en waarmee tevens het nationale of internationale karakter kon worden gekleurd. 

Concept ontwikkeling
Concept ontwikkeling

Result

Het concept werd uitgewerkt in diverse middelen. Het campagnebeeld zag je terug op ondermeer de actiepagina op rodekruis.nl en een paginagrote advertentie in de landelijke dagbladen. Een actie met succes: de doelstelling voor de eerste (nationale) campagne van 189.000 maaltijden werd in een paar dagen tijd bereikt. De vervolgcampagne, met een internationale insteek, deed daar nog eens een flinke schep bovenop.

Concept ontwikkeling

Gerelateerde projecten