Zwijsen College & Fioretti College

ONTWIKKELING EN STRUCTURERING COMMUNICATIE

Het Zwijsen College en het Fioretti College zijn twee grote scholengemeenschappen in de gemeente Meierijstad. Twee opzichzelfstaande merken met hun eigen identiteit en navenante communicatie. Dat laatste was voor allebei flink aan verbetering toe. WIM ging aan de slag met een diepgaand communicatieplan voor beide middelbare scholen.

AANPAK

Eerste doel was hierbij om een overzichtelijk en werkbaar plan neer te zetten, met de juiste handvatten voor de scholen om zelf mee aan de slag te kunnen. Daartoe is eerst een PVA ontwikkeld, waarvoor we hun doelgroepen analyseerden. Welke zijn dat, welke behoeften hebben de scholen naar deze doelgroepen toe en op welke belofte en boodschap moeten zij zitten? Omdat de uiteindelijke communicatie wordt aangestuurd door hun respectievelijke propositie en belofte, verschillen deze per school. 

Communicatieplan
Communicatieplan

RESULTAAT

Na opstelling van het communicatieplan hebben we gericht effectieve middelen bepaald, die we direct konden toepassen op twee momenten: de voorlichtingsavonden en de open dagen van de scholen. De uitwerkingen per school kennen ieder een eigen look-en-feel en tone of voice. Zo ontwikkelden we e-mailings, flyers, social media posts, posters en een deurklinkhanger. 

Dankzij het communicatieplan en deze middelen weten zowel het Fioretti als het Zwijsen College hun eigen identiteit te bewaken en gericht per doelgroep uit te dragen. 

Communicatieplan
Communicatieplan